Opleiding Sociaal werker

De opleiding Sociaal werker is voor iedereen die aan de slag wil in het sociaal werk. De opleiding is ook heel geschikt voor iedereen die al in deze sector werkt, maar nog niet het juiste diploma heeft.

Het beroep

Met de verkorte opleiding ontwikkel jij je in 18 maanden tot een beginnend Sociaal Werker. Je begeleidt en ondersteunt jongeren en volwassenen, zodat ze mee kunnen draaien in de maatschappij. Ook geef je voorlichting over geld, wonen, werk, sociale relaties of hoe om te gaan met lichamelijke of psychische problemen.

Als sociaal werker help je mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. Je zoekt samen met cliënten naar oplossingen voor hun problemen. Dit doe je niet alleen, maar ook samen met vrijwilligers en andere professionals vanuit verschillende organisaties. Je werkt met verschillende groepen mensen, zoals kinderen met gedragsproblemen, mensen met psychische problemen, gedetineerden, daklozen of mensen met schulden.

Na je opleiding kun je kiezen voor een baan, een vervolgstudie of een eigen bedrijf. Ook dan kun je bij ons terecht, om je bij te scholen. Afgestudeerde Sociaal werkers kom je op veel verschillende plekken tegen. Bijvoorbeeld:
 • in een buurtcentrum
 • in een wijkcentrum
 • in het jongerenwerk
 • bij de gemeente
 • bij culturele en educatieve instellingen
 • in de buitenschoolse opvang
 • bij organisaties voor kunst, cultuur en amusement

Niveau

MBO 4

Duur

18 maanden

Startdata

februari /
september

Locatie

Amsterdam

Leerweg

BOL

Toelatingseisen

De opleiding Sociaal werker is intensief. Daarom hanteren naast de wettelijke toelatingseisen ook aanvullende toelatingseisen.

Na aanmelding bekijken we in het instroomprogramma of je voldoet aan de wettelijke en aanvullende toelatingseisen.

De wettelijke toelatingseisen zijn:
 • vmbo-TL
 • vmbo-GL
 • vmbo-K
 • Overgang 3-4 havo / vwo
 • mbo niveau 2-3
Onze aanvullende eisen zijn:
 • Je bent bij aanmelding 18 jaar of ouder.
 • Je rond het instroomprogramma af met een positief studieadvies.
Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder (op de dag van het instroomprogramma), dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen af te leggen.

Studieduur en kosten

De opleiding duurt 1,5 jaar en bestaat uit 6 blokken van tien lesweken. 
 • Lesgeld 18 termijnen van €375
 • Digitaal boekenpakket €450
 • Inschrijfkosten €85

 • Het lesgeld is inclusief: examens (plus 1 herkansing) en individuele studiecoaching. 
  • Extra examen herkansing €75.
  • Aanvraag vrijstelling €25

  Diploma

  Je behaalt met deze opleiding een erkend MBO 4-diploma. Met dit waardevolle diploma op zak kun je aan de slag als Sociaal werker. Ook doorstromen naar een HBO-opleiding of het starten als ondernemer in de sociale sector is mogelijk. De opleiding MBO Sociaal werker is erkend door het ministerie van OC&W en geregistreerd in het Crebo onder nummer 25615.

  Meld je nu aan voor opleiding

  We werken met een vaste planning van de lesweek. Het lesprogramma bestaat uit lesdagen op school, online les, stage en zelfstudie.

  Opleidingsinhoud

  Je volgt een groot aantal beroepsspecifieke vakken die je voorbereiden op het beroep Sociaal Werker. Daarnaast krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Deze vakken horen standaard bij je opleiding. Ook volg je meerdere keuzevakken en loop je stage.