Kwaliteit Prosper College

Prosper-info-delen-scaled.jpg

Erkende opleiding​

Prosper College is een erkende instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Onze opleiding Sociaal werker (25615) is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Informatie over de instelling en de opleiding is terug te vinden op de website van DUO. Je diploma heeft dus exact dezelfde waarde als diploma’s afgegeven door bijvoorbeeld een ROC.

Kwaliteitszorg

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs en voor het realiseren van de gestelde ambities. Het bestuur van Prosper College moet regelmatig aantonen dat zij deze verantwoordelijkheid draagt. Zowel de jaarverslagen als de uitkomsten van onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs zijn openbaar. Het jaarverslag is op verzoek via het contactformulier in te zien op de vestigingen.

Klachten

Prosper College streeft naar een optimale leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. We hechten daarom veel waarde aan feedback. Voor (oud)studenten van Prosper College en andere direct betrokkenen zijn de docent en de studiecoach de aangewezen persoon om in gesprek te gaan. Indien dit als ontoereikend wordt beschouwd, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Voor het indienen en afhandelen van klachten is een klachtenreglement beschikbaar.