EVC

writing-notebook-during-study-session

EVC-traject

Een EVC-traject, afgeleid van Erkenning van Verworven Competenties, bevestigt de competenties die je al hebt ontwikkeld. Dit is van onschatbare waarde wanneer je de volgende stap in je loopbaan wilt zetten. Gezamenlijk onderzoeken we je kennis, inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Deze worden bondig samengevat in een ervaringscertificaat, waardoor je officiële erkenning krijgt voor je vaardigheden. Jouw Ervaringscertificaat vergemakkelijkt een soepele overgang naar een nieuwe fase in je loopbaan.

Bij Prosper College ontvangen deelnemers uitstekende begeleiding gedurende het EVC-traject. Met persoonlijke aandacht en expertise worden deelnemers stap voor stap begeleid. Onze EVC-begeleiders werken nauw met je samen, analyseren zorgvuldig je vaardigheden en ondersteunen je bij het samenstellen van je portfolio. Op deze manier wordt het traject naar erkenning en groei in je loopbaan overzichtelijk en succesvol.

EVC Traject

HBO Jeugd en gezinsprofessional

Dit EVC-traject is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg) die:

 • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
 • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
 • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. 

Bij afronding van minimaal 80% van de deskundigheidsgebieden van de beroepsstandaard ontvang je een vakbekwaamheidsbewijs van Nationaal Kenniscentrum EVC dat recht geeft op registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ registratie).

Een EVC-traject bestaat uit de volgende fasen:

Via de online Q&A krijg je een goed beeld van het EVC-traject. We informeren je tijdens deze online bijeenkomst over onder meer de inhoud van het EVC-traject, de planning van de contactmomenten, het assessment en de verzilvering van het ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs. 

Ook staan we klaar om al je vragen te beantwoorden. Maandelijks vindt een online Q&A plaats. Klik op onderstaand knop om deel te nemen.

Meer informatie over het EVC-traject HBO Jeugd en gezinsprofessional vind je ook bij het EVC-loket jeugd- en gezinsprofessional

Meld je nu aan voor het EVC-traject Vakbekwame HBO jeugd en gezinsprofessional. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijg je een vragenformulier toegestuurd. Tijdens het intakegesprek zullen we samen onderzoeken of het EVC-traject de beste keuze voor jou is.

In jouw portfolio laat je zien wie je bent en hoe je professioneel handelt. Je doet dit aan de hand van zes reflectieverslagen, waarin je aantoont dat je de zes deskundigheidsgebieden van de EVC standaard Vakbekwame HBO Jeugd en gezinsprofessional beheerst. Deze gebieden werk je uit met behulp van de STAR-methodiek en onderbouw je met verschillende bewijsstukken. 

Als je portfolio compleet is ingevuld, volgt het assessment. Dit is een interview van totaal anderhalf uur. Tijdens dit interview wordt je portfolio besproken en beoordeeld door de EVC- assessoren. Met het assessment beoordelen zij in hoeverre je over de vereiste competenties beschikt.

 

Na het criteriumgericht interview (CGI) stellen de assessoren een ervaringscertificaat op, gebaseerd op alle informatie die tijdens het traject is verzameld over jouw kennis en vaardigheden. Wanneer je minimaal 80% van de deskundigheidsgebieden erkend hebt gekregen, heb je recht op een vakbekwaamheidsbewijs. Deze vragen wij voor jou aan bij het Nationaal kenniscentrum EVC. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Met een vakbekwaamheidsbewijs kun je je (her)registeren als Jeugd en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Schrijf je nu in voor het EVC-traject

Schrijf je nu in voor het EVC-traject Vakbekwame HBO jeugd en gezinsprofessional. Na inschrijving ontvang je een online vragenformulier ter voorbereiding op het intakegesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen of het EVC-traject de juiste keuze voor jou is. Als dat zo is, sluiten we een EVC-overeenkomst af en begint het traject.

Kosten EVC-traject

De kosten voor de EVC-procedure voor de beroepsstandaard  HBO Jeugd en gezinsprofessional  bedragen €2750,- exclusief btw. Daarnaast zijn er optionele kosten van €210,- exclusief btw. Deze extra kosten omvatten de omzetting van het Ervaringscertificaat naar een Vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Duur EVC-traject

Je bent gemiddeld 16 weken bezig met het maken van uw portfolio. Daarna heeft Prosper College uiterlijk 5 weken nodig voor het analyseren van het portfolio, het assessmentgesprek en het opstellen en uitreiken van het Ervaringscertificaat.

Scholing en diplomering

Scholing en diplomering maken geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra je je ervaringscertificaat hebt ontvangen. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden: 

 • Je hebt verder niets meer nodig.
 • Je wilt graag verzilveren tot een vakbekwaamheidsbewijs. Dit is bijvoorbeeld nodig om je te registeren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Jouw plichten

 • Je mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan uw portfolio. Hierop wordt gecontroleerd door Prosper College.
 • In verband met onze hoge kwaliteitseisen ga je ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (online gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.
 • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan Prosper College voor jou aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.

Jouw rechten

 • Je krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio.
 • Je kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure
 •  Je privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij alleen met uw toestemming informatie geven over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).
 • Je krijgt een afsluitend gesprek.
 • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier uw eigendom.

Documenten

Algemene voorwaarden particulieren

Klachtenregeling EVC-traject 

EVC-gids 

Online Q&A EVC-traject

Wil je meer weten over het EVC-traject? Schrijf je dan snel in. Na aanmelding ontvang je een e-mail met de link naar de Q&A.

Inschrijven EVC-traject
HBO Jeugd en gezinsprofessional
Voornaam (zoals in ID) *
Achternaam (zoals in ID) *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Burgerservicenummer
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mobiel nummer *
Mailadres privé *
Status
Huidige functie