EVC

writing-notebook-during-study-session

EVC-traject

Een EVC-traject, afgeleid van Erkenning van Verworven Competenties, bevestigt de competenties die je al hebt ontwikkeld. Dit is van onschatbare waarde wanneer je de volgende stap in je loopbaan wilt zetten. Gezamenlijk onderzoeken we je kennis, inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Deze worden bondig samengevat in een ervaringscertificaat, waardoor je officiële erkenning krijgt voor je vaardigheden. Jouw Ervaringscertificaat vergemakkelijkt een soepele overgang naar een nieuwe fase in je loopbaan.

Bij Prosper College ontvangen deelnemers uitstekende begeleiding gedurende het EVC-traject. Met persoonlijke aandacht en expertise worden deelnemers stap voor stap begeleid. Onze EVC-begeleiders werken nauw met je samen, analyseren zorgvuldig je vaardigheden en ondersteunen je bij het samenstellen van je portfolio. Op deze manier wordt het traject naar erkenning en groei in je loopbaan overzichtelijk en succesvol.

EVC Traject

HBO Jeugd en gezinsprofessional

Dit EVC-traject is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg) die:

 • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
 • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
 • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. 

Bij afronding van minimaal 80% van de deskundigheidsgebieden van de beroepsstandaard ontvang je een vakbekwaamheidsbewijs van Nationaal Kenniscentrum EVC dat recht geeft op registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ registratie).

Een EVC-traject bestaat uit de volgende fasen:

Ontdek alles over het EVC-traject door contact met ons op te nemen voor een persoonlijke of online gesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek informeren we je over de inhoud van het traject, de planning van de contactmomenten, het assessment en hoe je jouw ervaringscertificaat kunt omzetten in een vakbekwaamheidsbewijs.

We zijn beschikbaar om al je vragen te beantwoorden en kijken ernaar uit om je te verwelkomen, zowel op locatie als online. Maak nu een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Meer informatie over het EVC-traject HBO Jeugd en gezinsprofessional vind je ook bij het EVC-loket jeugd- en gezinsprofessional

Vraag nu een intakegesprek aan voor het EVC-traject Vakbekwame HBO jeugd en gezinsprofessional. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijg je een vragenformulier toegestuurd. Tijdens het intakegesprek zullen we samen onderzoeken of het EVC-traject de beste keuze voor jou is.

In jouw portfolio laat je zien wie je bent en hoe je professioneel handelt. Je doet dit aan de hand van zes reflectieverslagen, waarin je aantoont dat je de zes deskundigheidsgebieden van de EVC standaard Vakbekwame HBO Jeugd en gezinsprofessional beheerst. Deze gebieden werk je uit met behulp van de STAR-methodiek en onderbouw je met verschillende bewijsstukken. 

Als je portfolio compleet is ingevuld, volgt het assessment. Dit is een interview van totaal anderhalf uur. Tijdens dit interview wordt je portfolio besproken en beoordeeld door de EVC- assessoren. Met het assessment beoordelen zij in hoeverre je over de vereiste competenties beschikt.

 

Na het criteriumgericht interview (CGI) stellen de assessoren een ervaringscertificaat op, gebaseerd op alle informatie die tijdens het traject is verzameld over jouw kennis en vaardigheden. Wanneer je minimaal 80% van de deskundigheidsgebieden erkend hebt gekregen, heb je recht op een vakbekwaamheidsbewijs. Deze vragen wij voor jou aan bij het Nationaal kenniscentrum EVC. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Met een vakbekwaamheidsbewijs kun je je (her)registeren als Jeugd en gezinsprofessional bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Boost je carrière met EVC-traject

Ontdek de mogelijkheden van een EVC-traject! Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe een EVC-traject jou kan helpen in je carrière als HBO jeugd en gezinsprofessional. We bieden een persoonlijk intakegesprek aan waarin we samen kunnen verkennen of het EVC-traject aansluit bij jouw behoeften en doelen. Na dit gesprek kunnen we, indien gewenst, een EVC-overeenkomst afsluiten en het traject starten.

Kosten EVC-traject

De kosten voor de EVC-procedure bedragen €2.450,- exclusief btw (21%).  Bij betaling in één keer ontvang je 10% korting. De kosten zijn inclusief:

 • Aanvraag voor omzetting van het Ervaringscertificaat naar een Vakbekwaamheidsbewijs door het Nationaal Kenniscentrum EVC.
 • Individuele intake
 • Online begeleidingsgesprekken voorafgaand aan elke opdracht.
 • Schriftelijke feedback bij elke opdracht.
 • Criteriumgericht Interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat.
 • Registratie van het ervaringscertificaat bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Duur EVC-traject

Je bent gemiddeld 16 weken bezig met het maken van uw portfolio. Daarna heeft Prosper College uiterlijk 5 weken nodig voor het analyseren van het portfolio, het assessmentgesprek en het opstellen en uitreiken van het Ervaringscertificaat.

De maximale doorlooptijd van het EVC-traject is 8 maanden. Na deze 8 maanden sluit Prosper College het e-portfolio af en draagt het gemaakte werk over aan de deelnemer.

Scholing en diplomering

Scholing en diplomering maken geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra je je ervaringscertificaat hebt ontvangen. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden: 

 • Je hebt verder niets meer nodig.
 • Je wilt graag verzilveren tot een vakbekwaamheidsbewijs. Dit is bijvoorbeeld nodig om je te registeren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Jouw plichten

 • Je mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan uw portfolio. Hierop wordt gecontroleerd door Prosper College.
 • In verband met onze hoge kwaliteitseisen ga je ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (online gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.
 • In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kan Prosper College voor jou aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.

Jouw rechten

 • Je krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio.
 • Je kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure
 •  Je privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent onder meer dat wij alleen met uw toestemming informatie geven over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).
 • Je krijgt een afsluitend gesprek.
 • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier uw eigendom.

Documenten

Algemene voorwaarden particulieren

Klachtenregeling EVC-traject 

EVC-gids 

Kennismaking EVC-traject
Wil je meer weten over het EVC-traject? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch, via videobellen of op de leslocatie.
Inschrijven EVC-traject
HBO Jeugd en gezinsprofessional
Voornaam (zoals in ID) *
Achternaam (zoals in ID) *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Burgerservicenummer
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Mobiel nummer *
Mailadres privé *
Status
Huidige functie